Välkommen till Mungasjöns samfällighetsförening

Skriv en motion

 

Du som medlem i Mungasjöns Samfällighetsförening har rätt att lämna ett eller flera förslag till årsstämman. Dessa kallas för motion. En motion ska alltid behandlas på årsstämman dit alla medlemmar är inbjudna och har rätt att vara med och fatta beslut.

 

Skillnad på förslag och motion
Löpande under året kan du skicka in förslag på olika åtgärder, synpunkter och annat till styrelsen. Till årsstämman däremot ska du skriva en motion.

 

Så här skriver du en motion

1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.

2. Skriv vad ärendet handlar om.

3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.

4. Skriv under dokumentet med ditt namn.

5. Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.

 

Var med och påverka
Det finns regler för när man senast måste skriva en motion. Om du vill vara säker på att den blir behandlad på nästa årsstämma måste du senast lämna in den 3 månader före stämman. Vilket i praktiken innebär den 31/12 året före.

 

Du förväntas delta på årsstämman

Efter att du har lämnat in en motion förväntas du delta på årsmötet för att dra sin motion eller ber någon annan medlem dra den.