Välkommen till Mungasjöns samfällighetsförening

STYRELSEN 2018:

 

 

Tel

Ansvar

Ordförande:

 

 

Lisa Enochson

070-2505359

 

Ledamöter

 

 

Daniel Anteskog Adler

 

Vice ordförande 

Johan Eriksson

076-0510182

Sekreterare, hemsidan & Facebook.

Leif Ramstad

021-70090

Skogen & grönområden

Gun Staudinger

070-4288790

Kassör

Börje Bjälmén

070-3587427

Vägar & diken & traktorgarage

Petra Lönning

 073-2000544

Badet, lekparken, stigar & vattentapp.

Suppleanter

 

 

Gerd Hedman